3. mei, 2013

Bloemen houden van............?

Een Haagse oma kreeg deze week een boete van € 130,00 omdat zij haar kleinkinderen toestond, dat zij een boeketje bloemen plukten uit een gemeente tuin.

Tja, en dat mag natuurlijk niet, dat is stelen dacht de voorbij fietsende Stadswacht, en slingerde oma op de bon.

Het bericht intrigeerde mij, vroeger heb ik mij ook eens schuldig gemaakt aan een dergelijk delict, alleen…… ik kon toen harder lopen als de gemeenteambtenaar die mij betrapte.

Daar had oma misschien aan moeten denken, kijk uit…. een juut rennen!

Gelukkig is oma een fatsoenlijk mens, wegrennen was geen optie, zij wist helemaal niet dat dit niet mocht.

Anders had ze haar kleinkinderen nooit deze misdaad laten begaan.

Een beetje kleinzielig is het wel, arme kinderen.

 

Wat ben je voor een mens, sowieso als je zo nodig Stadswacht moet worden, dan doe je dat vanuit een bepaald perspectief.

Stadswacht zijn is bepaald geen pretje, het lukt je maar niet om een gewone baan te vinden, en je nu kijken de mensen je met de nek aan omdat je ze op hun fouten wijst.

Daar houden mensen niet van, maar het is soms wel nodig om te doen helaas.

Of wordt je Stadswacht uit een meer pervers oogpunt, misschien vind je het leuk om mensen te koeieneren en te beboeten.

Ik ben er nog niet helemaal uit, persoonlijk denk ik dat beide varianten voorkomen.

In ieder geval was deze Stadswacht het spoor bijster, hij had het ook met een waarschuwing af kunnen doen.

Nu zet hij/zij de hele beroepsgroep in een kwaad daglicht.

En dat kan nooit de bedoeling zijn toch?

 

Laten we ook wat leren van dit verhaal, het is goed dat er wordt opgetreden tegen overtredingen zoals bloemen plukken, papier op straat gooien e.d.

Dan is het goed dat we een Stadswacht hebben, die goed op ons let.

Natuurlijk moet deze wel in staat zijn om onderscheid te maken tussen de notoire overtreders, en mensen die per abuis een keer iets fout doen.

Of heeft de Stadswacht ook een bonnen quota net zoals de politieagent?

Daar laat de gemeente zich niet over uit, de waarheid ligt misschien wel ergens in het midden?

In ieder geval zal de oma geen bloemen meer plukken uit de gemeente tuin.

Ach en waarom zou je dit willen doen? Een gemeenteperk is een dumplek voor uitwerpselen van honden en katten.

Ik hoef die shitflowers niet!

 

Maar om weg te geven? Ja dan weet ik nog wel iemand!

 

Eppo