24. jul, 2013

Dank herr Liberaal!

Het is zover we horen erbij, officieel zijn wij vanaf heden een ontwikkelingsland.

Het kabinet heeft het voor elkaar, door het financieel uitkleden der bevolking, zijn wij lid geworden van de derde wereld.

De hulp organisatie Cordaid gaat programma’s opstarten voor ons,

de arme burgers van Nederland.

We kunnen niet onze ogen sluiten voor wat er in Nederland gebeurt, alsdus Cordaid. We moeten iets doen aan de oprukkende armoede!

Zelf had ik helemaal niet door dat het al zo erg was in Nederland?

Binnenkort zal ons straatbeeld gevuld zijn met kindertjes, met van die dikke hongerbuikjes, en van die vieze vliegjes op hun gezichtjes.

Je moet er niet aan denken, als dit lot je treft?

 

Over niet al te lange tijd, lopen er rijen huilende hongerige mensen langs de wegen van ons Koninkrijk.

Rijen vol met magere uitgemergelde lijfjes, die bibberend van de kou om eten vragen, als ze bij je aan de deur komen.

Deze mensen zijn door toedoen van het huidige kabinet werkeloos geraakt, en  krijgen geen uitkering meer doordat het UWV ze heeft uitgekotst.    

Dat is het nieuwe leven, zoals Kabinet Rutte het heeft bedoeld.

Laten we hopen op ontwikkelingshulp van andere landen, misschien wel uit Afrika vandaan.

Wij hebben ze tenslotte ook jarenlang geholpen, en nu zijn wij weer aan de beurt!!

 

Nee het ziet er niet goed uit, Nederland ontwikkelingsland we zijn de sigaar.

De inflatie zal torenhoog zijn en het leven zwaar.

Ontwikkelingsland, als je het in een adem zegt, lijkt het allemaal wel mee.

te vallen, noodhulp wie had dat gedacht?

Zo glijden we snel af naar een bedenkelijk niveau!

Stel je voor je komt iemand uit een ander land tegen, en je moet vertellen dat je uit een ontwikkelingsland komt, ik kan dat echt niet aan hoor!

Het leven in een on-ontwikkeld land is al zwaar genoeg.

Ja emigratie, dat is het beste, weg naar een ander land.

Maar wie wil je nog hebben? We zijn gewoon derderangsburgers geworden.

Nou Rutte je wordt bedankt! Je hebt het nu echt voor elkaar!

 

Afglijden van het pad der welvaart, is des Liberaals gedachtengoed.

 

Eppo