27. feb, 2014

Tot de dood ons red!

Het is gebeurd in 2012 al weer een paar jaar geleden, een vrouw van 81 jaar met suikerziekte ligt 4 dagen in huis op grond.

Toen de vrouw werd gevonden, is zij uiteindelijk aan haar verwondingen bezweken. En dat ondanks haar persoonsalarm wat ze had ingedrukt.

Triest verhaal wat wellicht in de toekomst vaker voor gaat komen.

De bezuinigingen van ons kabinet zullen ervoor zorgen dat onze ouderenzorg zo wordt gesaneerd, dat iemand die alarm slaat voortaan alleen maar na een paar dagen wordt opgezocht.

En dat is logisch! Het kost toch allemaal veel te veel, al die ouderen die niet kapitaalkrachtig genoeg zijn om zichzelf te bedruipen!

Wat moeten we ermee? Als zo’n oudje valt kun je het beste een paar dagen wachten, voordat je erheen gaat.

Er naartoe gaan kost veel geld, en wie weet? Staat ze zelf na 2 dagen weer op? Ben je mooi voor niets heen gegaan!

 

In de nieuwe economie, is geen plaats meer voor gewone ouderen, die niet bij machte waren om veel geld te sparen.

Zij zijn aangewezen op ons sociale stelsel, en dat kost veel te veel. Laat ze maar liever doodgaan, lekker goedkoop, lekker Liberaal gedacht! Het zijn tenslotte maar armoe zaaiers! Oke ze hebben hun leven hard gewerkt voor de verrijking van hun baas, en de belastingsdienst, maar nu zijn ze niet meer van nut!

Verplichte euthanasie nee dat kan niet, niet goed voor de publieke opinie.

Uiteraard zouden we dit wel graag willen, een eindatum bepalen voor iemands leven. Maar dat kan (nu nog) niet.

Iedereen die niet genoeg spaart tijdens zijn leven, daar heb je nou eenmaal niets aan, iets moet altijd iets opbrengen, daar is toch niets mis mee alsdus het Liberale gedachtengoed?

 

Oudjes die vallen in huis en het alarm indrukken, horen eerst te worden gescreend of er genoeg saldo op de bank staat.

Zo niet dan treed het plan burger 2e keus in werking.

De hulpverlening komt dan pas na 2 dagen op gang, met een beetje geluk is de patient al dood! Dan kost die burger niets meer.

Rutte zou trots zijn, zullen de Liberalen van de toekomst denken, als zij het rechtse beleid van het heden gaan uitvoeren!

Opa Rutte en opa Samsom wilden dit eigenlijk ook, maar het volk was er nog niet aan toe!

Maar nu kan het gewoon, aldus de toekomst Liberaal!

 

Blijf rechts stemmen zonder tegenwicht, dan blijven de bejaardenhuizen in de toekomst dicht!

 

Eppo

 

 

Opmerkingen

28.02.2014 21:13

Eppo

Helaas komt de boodschap niet altijd over, maar ik blijf hopen!

27.02.2014 21:12

Mans Mesken

Een diep menselijk drama is dit. Iedereen zou er goed van doordrongen moeten zijn dat dit misschien ons aller voorland is als we niet oppassen!