18. apr, 2014

Het land der besluitelozen!

Vandaag goed nieuws, eindelijk het is gebeurt, Pedovereniging Martijn is verboden in Nederland. Deze vreselijke club van gewetenloze kindermisbruikers en predikers van vrije seks met kinderen, is gelukkig niet meer! Tjonge jonge hadden we daar nou zo lang over moeten doen?

De club bestond al sinds 1982 en kon al die tijd vrolijk haar gang gaan.

En nu is er eindelijk besloten dat het niet meer mag!

Zelfs een nutsbedrijf behandelt de klachten nog sneller, als dat onze overheid een besluit neemt!

Wij in Nederland hebben ons zelf overgedemocratiseerd, wij zijn het volk der besluitelozen geworden.

Door onze overleg en vergadercultuur, zijn wij niet meer gebleken om slagvaardig en daadkrachtig op te treden, tegen de uitwassen in onze samenleving.

 

En dat is op zijn zachts gezegd jammer, zeker nu we moeten concluderen dat democratie een doodlopende weg is geworden.

Democratie…. ooit het systeem dat ons welvaart heeft gebracht, gaat ons nu de das om doen. Het werkt niet meer, tenminste niet in de vorm zoals wij het nu practiseren!

We moeten niet toe naar een systeem waarbij 1 partij de baas wordt, maar er zullen sneller besluiten moeten worden genomen. Besluiten die de samenleving veilig en beter moeten maken.

Nu is het zo dat groepen mensen die met geweld hun zin doordrijven, dit gewoon kunnen doen. Onze wetshandhavers hebben geen middelen om dergelijke groepen aan te pakken.

Na een gewelds delict doe je als slachtoffer aangifte, vervolgens duurt het eeuwen voordat men tot aanhouding overgaat, en als het slachtoffer inmiddels weer wordt bedreigt, trekt deze zijn aanklacht maar weer in!

Politie boos want ja zij kunnen de rechtsorde niet handhaven, maar zij kunnen ook het slachtoffer niet beschermen! Dus hebben deze lieden vrij spel!

 

Als slachtoffer wil je niet dood, dus schik je jezelf maar met tegenzin in je lot. Het wordt tijd, tijd om eens wat te gaan doen! Lieden die geweld toepassen direct oppakken en vasthouden, zolang als het nodig is. Hard aanpakken slaan mag best, en als ze uit een ver buitenland komen? Uitzetten per direct. Dan geef je een signaal af, positief naar alle goedwillenden en een slecht signaal naar de boosdoeners.

Maar nee wij moeten eerst jaren overleggen, en als partijen over elkaar heen rollebollen, en vervolgens gebeurt er helemaal niets.

Dit kan zo niet langer, en het leid tot grote onvrede onder de goedwillende burgers. Er zijn nu al wijken in Nederland waar mensen worden weggepest om hun afkomst. Dit is het trieste gevolg van besluiteloosheid.

Zolang politieke partijen alleen maar van verkiezing tot verkiezing leven, verandert er dan ook helemaal niets. Tot het straks echt fout loopt, en dan? Dan is Leiden pas echt in last, en lossen de mensen het zelf op!

 

En….. wilt u dat het zover komt?

 

Eppo